Tafsir Jalalain: Juzuk 'Amma (Terjemahan dan Huraian)

Not yet rated Write a review
Price
RM 50.00
Availability:
In Stock
Product Code:
BKT 00352
Brand:
Telaga Biru

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

For Kad Istiqamah member, please provide membership number upon checkout.

Share

Ilmu tafsir al-Quran ialah satu ilmu yang sangat penting dan mulia, kerana ia berkaitan dengan kitab Allah yang paling mulia, iaitu al-Quran. Kepentingan dan kemuliaan sesuatu ilmu adalah bergantung kepada kepentingan dan kemuliaan perkara yang diketahui dengan ilmu itu. Buku ini disusun berpandukan kepada kitab Tafsir al-Jalalain yang dikarang oleh dua Imam Jalaluddin, iaitu Jalaluddin al-Mahalli (791-864 Hijrah) dan muridnya, Jalaluddin as-Suyuthi (849-911 Hijrah), rahimahumallahu ta‘ala. Sejak zaman pengarangnya masih hidup, iaitu pada kurun ke-9 Hijrah, sehingga kini, buku karangan mereka sangat terkenal di seluruh dunia Islam. Antara kelebihan buku mereka berdua ialah mereka telah memilih tafsiran yang paling sahih pada ijtihad mereka berdua untuk dimuatkan dalam kitab mereka, tanpa menyebut pendapat-pendapat lain, lalu buku mereka bersifat ringkas, padat dan sudah memadai untuk dijadikan wasilah memahami al-Quran.

Book
Book Author Unit Terjemahan Telaga Biru
Book ISBN 9789673880485
Book Pages 388 Halaman Bercetak
Write a review