Manhaj Hidup Muslim

Not yet rated Write a review
Price
RM 17.00
Availability:
In Stock
Product Code:
BPF 00029
Brand:
Dewan Pustaka Fajar

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

Share

Risalah ini sudah memberi gambaran bahawa kandungannya khusus membincangkan hubungan kalimah Lailaha Illallah dengan perjalanan hidup mereka yang digelar muslim. Ya, memang tidak syak lagi kita terasa terperinci pengertian kalimah syahadah setepatnya-setepatnya untuk kefahaman seluruh umat Islam, kerana itulah kewajipan paling awal yang wajib kita dahulukan. Sebelum membincangkan pokok-pokok Islam yang lainya sebagai manifestasi dari kefahaman dan keyakinan dari Kalimah syahadah seseorang Muslim itu wajib memahami Kalimah Syahadah yang dilafazkan. Adalah menjadi satu kecacatan yang amat besar dan dapat dikatakan keganjilan yang sungguh aneh apabila seseorang yang digelar Muslim tidak memahami konsep atau tasawwur Kalimah Syahadain yang diucapkannya sebagai pengakuannya menerima ajaran Islam sebagai agamanya dan mengaku pula dirinya bergabung dengan kelompok umat manusia yang digelar Muslim.

Book
Book Author Al-Syahid Sayyid Qutb, Abu'l A'la Am-Maududi
Book ISBN 9789678300858
Book Pages 190 Halaman Bercetak
Write a review