• Tafsir Juz Amma

Tafsir Juz Amma

Not yet rated Write a review
Price
RM 18.00
Availability:
Sold Out
Product Code:
BKA 00320
Brand:
Al-Hidayah

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

For Kad Istiqamah member, please provide membership number upon checkout.

Share

TAFSIR JUZ AMMA ini adalah karangan seorang -Ulama yang berasal dari Sumantera Barat. Indonesia, yang bernama AI-Adib Jama’ain Abdul Murad. Teks asal buku ini ialah dalam tulisan jawi, tetapi memandangkan kebanyakan generasi sekarang ini yang, kurang mahir dalam tulisan jawi, maka untuk membantu mereka yang amal berminat mendalam ilmu agama maka USTAZAH NORAINE ABU telah cuba menyalinnya dari tulisan jawi ke tulisan roman tanpa ada sebaran pindaan daripada teks asal, agar- mudah bagi mereka untuk mengikuti setiap perkataan yang terdapat dalam teks asal. Dengan ini, tafsir ini diharapkan dapat mencapai yang tinggi dan mulia, iaitu menyampaikan maksud firman Allah Ta’ala melalui manhaj yang lurus yang juga dapat memberi manfa’at kepada setiap pembaca.

Write a review