Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Not yet rated Write a review
Price
RM 18.00
Availability:
In Stock
Product Code:
BKK 00025
Brand:
Kemilau Publika

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

Share

Dalam Islam, penyempurnaan hak-hak Allah akan menjamin kesejahteraan hak-hak seluruh manusia dan setiap makhluk ciptaan-Nya. Objektif perlindungan terhadap keselamatan jiwa hanya mempunyai erti yang hakiki jika ianya bertujuan untuk mencapai dan memenuhi suatu objek yang lebih unggul dan mulia.

Buku ini adalah suatu percubaan untuk mengupas secara perbandingan prinsip dan konsep hak asasi manusia daripada perspektif Islam dan Barat. Ia bermula dengan membincangkan secara ringkas tetapi menyeluruh asas-asas demokrasi, masyarakat madani dan hak asasi manusia daripada perspektif ahli-ahli falsafah Barat seperti Locke, Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Emanuel Kant, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill berbanding ulama dan fuqaha Islam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Buku ini juga cuba mengetengahkan bahawa dasar-dasar hak asasi manusia Islam berkembang melalui empat proses utama. Pertama; penjelasan maqasid al-Quran dalam menegakkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kesaksamaan dan seruan kepada maaruf serta pencegahan terhadap munkar. Proses ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW selama tiga belas tahun di Mekah.

Book
Book Author Saari Sungib
Book ISBN 9789673610211
Book Pages 206 Halaman
Write a review