Syarah Al-Hikam Jilid 2

Not yet rated Write a review
Price
RM 50.00
Availability:
In Stock
Product Code:
BKT 00118
Brand:
Telaga Biru

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

For Kad Istiqamah member, please provide membership number upon checkout.

Share

Buku Syarah Al-Hikam Jilid 2 yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri ini merupakan sambungan kepada buku Syarah Al-Hikam Jilid 1.

Al-Hikam ialah perkataan jamak bagi “hikmah” bermakna “kalimah yang terkandung dalamnya ilmu yang bermanfaat” atau “material ilmu yang bermanfaat” seperti ilmu Fiqah, ilmu Tauhid dan ilmu Tasawuf.

Al-Hikam mengandungi inti sari Tasawuf ialah ilmu yang mengupas bagaimana menyucikan diri daripada sifat-sifat tercela (sifat mazmumah) dan menjaga ibadah serta semua amal perbuatan supaya terhindar daripada penyakit-penyakit hati yang berbahaya seperti takabur, riyak dan ujub.

Tauhid pula berhubung rapat dengan akidah Islamiah untuk mengenalkan hamba dengan pencipta-Nya pada kadar yang lebih dekat (akrab).

Terdapat 259 hikmah yang terkandung dalam kitab al-Hikam yang membicarakan tentang pokok dan hakikat ilmu Tauhid yang menjurus dan membimbing mereka menuju kepada Allah SWT.

Write a review