Search - persoalan fiq

Persoalan Fiqh Wanita
Persoalan Fiqh Wanita

Persoalan Fiqh Wanita

Tanggungjawab dan kewajiban beriman dan beramal terhadap Allah SWT tidak hanya tertakluk kepada kaum lelaki sahaja. Wanita turut diwajibkan untuk beriman dan beramal kepada Allah SWT. Dalam Islam, wan...