Minhaj Al-Abidin Ila Jannah Rab Al-'Alamin

Not yet rated Write a review
Price
RM 32.00
Availability:
In Stock
Product Code:
BKA 00334
Brand:
Al-Hidayah

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

Share

Kitab ini adalah salah satu karya ulama besar Imam Al-Ghazali yang sangat penting dan terkenal khasnya di seluruh Nusantara. Ia dikarang dan dipersembahkan kepada golongan ahli ibadah supaya dapat selamat sampai ke hadrat Tuhannya. Mengikut penjelasan pengarangnya kitab ini disusun bagi kalangan orang awam dan golongan pertengahan. Ertinya tidak seperti kitabnya Ihya Ulumuddin yang semestinya untuk golongan tinggi atau Bidayatul Hidayah yang dikhaskan bagi kalangan orang-orang awam (yakni golongan permulaan dalam mengenali ilmu tasawuf).


Justeru itu terjemahan dan ulasan kitab ini sangat diperlukan oleh orang ramai dan sangat menepati masanya, di mana kini dunia telah dipenuhi oleh unsur-unsur kehidupan moden yang serba canggih dan penuh dipengaruhi dengan faktor-factor kebendaan. Oleh yang demikian seudah semestinya ia memerlukan satu panduan bagi hati dalam membina rohani seterusnya membentuk peribadi hamba yang taat beribadah serta ikhlas kepada Allah.


Book
Book Author Pengarang : Hujjah Al-Islam Al-Ghazali Al-Thusi, Penterjemah dengan B.Melayu: Al-Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani, Pengalihan Tulisan Jawi ke Rumi: Ustazah Noraine Abu,Ustaz Mashadi Masyuti
Book ISBN 9789670267142
Book Pages 467 Halaman
Write a review