• 25 Tahun Kepimpinan Ulamak-Membangun Bersama Islam

25 Tahun Kepimpinan Ulamak-Membangun Bersama Islam

Not yet rated Write a review
Price
RM 10.00
Availability:
In Stock
Product Code:
BKH 00050
Brand:
Dewan Ulama Pas Pusat

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

Share

Dalam perlembagaan PAS, Fasal 7 (4)(a) ada menyebut bahaea seorang yang ingin dilantik sebagai ahli Majlis Syura Ulamak perlu memiliki ciri-ciri berikut:

Pertama, ia hendaklah seorang yang mengetahui masalah-masalah poko (al usul) dalam syariat Islam dan hukum-hukumnya atau dan dapat merujuk masalah-masalah itu kepada al-Quran,as-Sunnah, al-Ijmak dan al-Qias dengan faham akan maksud dan maknanya yang muktabar


Kedua, ia hendaklah seorang yang adil,yakni tidak melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil dan hendaklah terpelihara maruahnya.

Ketiga,(bagi tujuan praktikal sebuah badan rasmi) hendaklah ia seorang ahli PAS

Write a review