Travelog 2 Tanah Suci

Not yet rated Write a review
Price
RM 20.00
Availability:
In Stock
Product Code:
BKT 00008
Brand:
Telaga Biru

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

For Kad Istiqamah member, please provide membership number upon checkout.

Share

Batu itu hidup. Batu itu bernadi. Bernadi seperti nadi manu­sia … dup, dup, dup, dup … pada ketika itu, air mata saya jatuh berderai tanpa henti, dan secara spon­tan saya men­gakui akan kea­gun­gan dan kekuasaan Allah. Lalu saya men­gadu dan mer­in­tih pada-​Nya, betapa kerdil­nya saya dan betapa banyaknya dosa yang telah dibuat. Saya terus melekap pada batu Kaabah itu sam­bil menangis dan berdoa, namun batu itu terus-​terusan…dup, dup, dup, dup.…Saya biarkan keadaan itu berteru­san, lama rasanya. Lebih dari 5 minit. Sete­lah berasa puas, saya lep­askan sem­ula leka­pan itu. Kemu­dian, saya lekap­kan dada sekali lagi ke batu Kaabah, tetapi kali ini batu itu tidak pun­yai apa-​apa reaksi. Cuma sekadar batu. Bagi menye­marakkan lagi keing­i­nan dan menye­barkan ilmu ten­tang ibadah haji dan meny­ingkap hikmah Kaabah, buku ini amat wajar dim­i­liki oleh hamba Allah yang menc­in­tai syiar-​syiar Islam dan merindukan bumi Makkah Al-​Mukarramah.

Write a review

Latest Products