• Umar Abdul Aziz

Umar Abdul Aziz

Not yet rated Write a review
Price
RM 16.00
Availability:
Sold Out
Product Code:
BKC 00036
Brand:
Pustaka Cahaya Kasturi

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

Share

Imam al-Nawawi Rahimahullah berkata: “Umar Ibn Abdul Aziz merupakan salah seorang khulafa al-Rasyidin dan manaqibnya amat banyak dihitung.” Beliau juga berkata: “ Pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz selama dua tahun lima bulan hampit sama dengan Pemerintahan Abu Bakar yang penuh dengan keadilan mengikut sunnah dan mematikan semua jalan kejahatan.”

Sufyan al-Thauri, Imam al-Syafie dan Abu Bakar Iyash Rahimahumullah pernah berkata: “Khulafa al-Rasyidin ada lima orang. Mereka terdiri daripada Abu Bakar al-Siddiq RA, Umar Ibn al-Khattab RA, Uthman bin Affan RA, Ali bin Abi Talib RA, dan Umar Ibn Abdul Aziz.”

Write a review