Biografi Abu Hasan al-Asyari

Not yet rated Write a review
RM 6.00
Availability:
Product Code:
BKC 00037
Brand:
Pustaka Cahaya Kasturi

Share

Abu Hasan al-Asy’ari merupakan anak Ismail yang berketurunan daripada Abu Musa al- Asy’ari, seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal.

Walaupun usianya banyak dihabiskan dengan mendalami fahaman Mu’tazilah dan berkemungkinan besar kepimpinan mazhab itu kelak akan berpindah kepadanya. Namun beliau telah ditakdirkan menjadi pembela Ahli al-Sunnah.

Write a review