Institut Terjemahan & Buku Malaysia

Keistimewaan Islam Dan Undang-Undang Syariah Di Malaysia

Keistimewaan Islam Dan Undang-Undang Syariah Di Malaysia

Secara etimologi, "syariah" bererti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Secara terminologi pula, "syariah" bermaksud penerapan seluruh aspek kehidup...

RM 35.00