Business & Economics


Fiqh Kewangan Islam
Fiqh Kewangan Islam

Kajian ini tidak hanya terbatas kepada maqasid atau tujuan-tujuan pensyariatan sahaja. Ia turut mencakupi perbahasan mengenai beberapa permasalahan semasa mengenai hukum jual beli yang secara tidak la...

RM 98.00
Gaharu: Wang Tumbuh Di atas Pokok
Membina Organisasi (Satu Panduan)
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)